Konkurs
dla szkół

Konkurs filmowy

 

Tegoroczne zadanie konkursowe to nagranie krótkiego filmiku (tzw. „setki” - 100 sekund).

Motywem przewodnim filmowej pracy konkursowej jest hasło „WF marzeń”.

W celu zaangażowania jak największej liczby uczniów proponujemy żeby wcielili się oni w role, reżyserów, operatorów, scenarzystów i aktorów.

Film powinien być zrealizowany w formie jednego zaplanowanego i przeprowadzonego ujęcia (mastershot).

Spośród nadesłanych zgłoszeń 20-tkę finalistów wybiorą internauci. Z tej grupy jury wyłoni film, który w ocenie komisji konkursowej najpełniej odpowie na poniższe kryteria:

  • kreatywność, kompozycję, plan ujęcia, wyraz artystyczny,
  • wykorzystanie w pracy kolorów i/lub logo Śnieżki (dodatkowe punkty),
  • skalę zaangażowania uczniów,
  • tytuł pracy oraz jej krótki opis.

Szczegóły przygotowania pracy konkursowej znajdują się w regulaminie.

Harmonogram konkursu

Do 02.06.2017

Gminy zgłaszają szkoły przesyłając "formularz zgłoszeniowy" faxem 22 1030026 lub w formie scanu mailem konkurs@koloroweboiska.pl. Formularz może wysłać szkoła, ważne aby był podpisany wraz z pieczątką, przez osobę z Gminy: Wójta lub Burmistrza. Po weryfikacji zgłoszenia Organizator przesyła szkołom materiały niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Szkoła otrzymuje dostęp do serwisu.

Do 04.06.2017

Szkoły rejestrują się na stronie, tworzą profile, dodają pracę konkursową.

Dla szkół, które zgłoszą się w trakcie pierwszych 5 dni trwania konkursu, przewidziana NAGRODA GWARANTOWANA* w postaci 12,5 litrów farby Śnieżki Satynowej.

*Nagroda gwarantowana dotyczy szkół, które spełniają wymogi regulaminu, zostaną zgłoszone przez Gminę oraz dopełnią rejestracji na stronie konkursowej i umieszczą pracę konkursową.

07-18.06.2017

Głosowanie internautów w serwisie www.koloroweboiska.pl

20.06.2017
do godz 17:00

Ogłoszenie 20 laureatów głosowania po przeprowadzonej weryfikacji.

23.06.2017

Ogłoszenie Zwycięzcy oraz pozostałych laureatów (2,3 miejsca oraz 4-20 miejsca)

Formularz zgłoszeniowy

Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać i przesłać do Organizatora w formie skanu pod email: konkurs@koloroweboiska.pl lub faxem pod numer telefonu 22 103 00 26. Formularz musi być podpisany (wraz z pieczątką) przez Przedstawiciela Gminy.

Pobierz formularz

Nagrody w konkursie dla szkół

I miejsce

Wielofunkcyjne boisko sportowe

II miejsce

Mobilny (na stojaku z kółkami)
telewizor Samsung z pakietem
szkoleniowym na DVD

Zestaw interaktywny
(tablica + projektor)

Stół do tenisa

Komplet piłek

Bramka przenośna

Farby Śnieżka

III miejsce

Mobilny (na stojaku z kółkami)
telewizor Samsung z pakietem
szkoleniowym na DVD

Stół do tenisa

Komplet piłek

Bramka przenośna

Farby Śnieżka

Nagrody
pocieszenia

Farby Śnieżka

Nagroda
gwarantowana

12,5 litra farby Śnieżki Satynowej
(5 opakowań Śnieżki
Satynowej po 2,5 litra)Uwaga! Nagrody mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych na zdjęciach